Hệ thống chiếu sáng GPRS

Hỗ trợ 1: 0914.11.22.86;

Hỗ trợ 2: 0918.33.22.25